x

เชิญชมเว็บไซต์ใหม่ของเราได้ที่ Chourmuangcm.com

 

Our Service - พิธีการคริสเตียน

ข้อมูลพิธีการงานแต่งงาน – คริสเตียน
พิธีแต่งงานตามหลักของแต่ละนิกายนั้นมีรายละเอียดพิธีกรรมต่างกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกัน และเป็นหัวใจของการแต่งงานในศาสนาคริสต์ก็คือ การที่คู่บ่าวสาว สมัครใจที่จะร่วมชีวิตกันและทำพันธสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้า ผ่านผู้ประกอบพิธีซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระองค์ เริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนแต่งงานนั้น ขั้นตอนต่าง ๆก็คง จะไม่แตกต่างอะไรกับงานแต่งงาน ทั่วไปคือ เริ่มจาก การสู่ขอ การหมั้นหมายการตัดชุดแต่งงาน การจองสถานที่จัดงานเลี้ยง การพิมพ์และ ส่งการ์ดเชิญในงาน แต่งงาน รวมทั้งการเตรียมตัวอีกหลาย ๆ อย่าง ซึ่งขึ้น อยู่กับคู่ บ่าวสาวแต่ละคู่ โดย ปกติแล้ว ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน แต่สำหรับ พิธีการแต่งงานแบบชาวคริสต์ นั้น คงจะต้องรวมถึงขั้นตอน สำคัญในการจองสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมอันได้แก่ โบสถ์ รวมถึง ผู้ ประกอบพิธี ซึ่งอาจจะเป็นบาทหลวง (สำหรับคาทอลิก) หรือศิษยาภิบาล (สำหรับคริสเตียน)  สำหรับสถานที่ในการจัดหากเป็นคาทอลิกต้องจัดในโบสถ์เท่านั้น การจัดเตรียมพิธีการควรปรึกษากับผู้ประกอบพิธีไว้แต่เนิ่น ๆ ถึงข้อปฏิบัติและการเตรียมตัว ซึ่งจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของคู่บ่าวสาว

การซ้อมใหญ่
มักจะทำในคืนก่อนวันสมรส โดยพระ คู่บ่าวสาว และผู้ร่วมพิธีทุกคนจะมาพร้อมกันที่โบสถ์ เพื่อซ้อมลำดับพิธีกรรมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ตามธรรมเนียมฝรั่ง พ่อแม่ฝ่ายชายเป็นเจ้าภาพอาหารค่ำหลังเสร็จจากการซ้อม

ผู้ถือแหวน (ring bearer)
ผู้ถือแหวนมักเป็นเด็กชายอายุไม่เกิน 13 ปี ทำหน้าที่ถือพานแหวน ซึ่งอาจจะเป็นแหวนแต่งงานจริง ๆ หรือแหวนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในพิธีก็ได้

ผู้ถือดอกไม้ (flower girls)
มักเป็นเด็กผู้หญิงอายุ 3-7 ปี มีหน้าที่โปรยกลีบดอกไม้หรือถือช่อดอกไม้นำหน้าขบวนเจ้าสาว

ผู้จุดเทียน (candle lighters)
เริ่มพิธีคนจุดเทียน เป็นหญิง 1 ชาย 1 ที่คู่บ่าวสาวเลือกให้ทำหน้าที่จุเทียนที่แท่นบูชา เพื่อเริ่มพิธีศีลสมรส จะเป็นคนคู่แรกที่เดิน ออกมา เทียนนี้ห้ามมิให้ดับก่อนพิธีเสร็จสิ้น และทั้งสองจะเดินไปจุดเทียนที่ถืออยู่ในมือจากเทียนแท่น ที่อยู่ตรงกลางด้านหน้าของโบสถ์   หลังจากนั้นทั้งสองก็จะนำเทียนในมือไปจุดต่อ ยังเชิงเทียนด้านซ้าย และขวานั้น เมื่อจุดเทียน เรียบร้อย แล้วทั้งสองคนก็จะเดินออก และ ดนตรีในโบสถ์ก็จะดังขึ้น

ผู้ร่วมขบวนพิธี
แล้วขบวนเจ้าสาวก็จะเดินเข้าสู่โบสถ์นำโดยเด็กโปรยดอกไม้ เพื่อนเจ้าสาว เด็กถือแหวนที่ใช้ประกอบพิธีและเจ้า สาวเดินคล้องแขน มาพร้อมกับบิดาของตน การที่บิดาเป็นผู้พาเจ้าสาวเข้ามาในโบสถ์นั้น ก็มีความหมายว่า บิดาเต็มใจที่จะยกลูกสาวให้กับ เจ้าบ่าว นั่นเอง พิธีแต่งงานที่สมบูรณ์ตามที่ศาสนาจักรกำหนดจะต้องมีคู่สมรส พระผู้ประกอบพิธี แหวนแต่งงานและพยาน 2 คน แต่คู่บ่าวสาวอาจให้มี เพื่อนเจ้าสาว เพื่อนเจ้าบ่าว ผู้ถือดอกไม้ ผู้ถือแหวน ผู้อ่านพระคัมภีร์ร่วมพิธีด้วย เพื่อนเจ้าบ่าว (best man) มักเป็นญาติเหรื่อเพื่อนที่เจ้าบ่าวไว้วางใจ ให้ช่วยเตรียมงานและดูแลความเรียบร้อยในระหว่างประกอบพิธี บทบาทของเพื่อนเจ้าบ่าวที่สำคัญคือ เป็นผู้รักษาแหวนให้กับเจ้าบ่าวก่อนถึงพิธีแลกแหวนเพื่อนเจ้าสาว (bridesmaid) อาจมีคนเดียวหรือหลายคน ในกรณีที่มีหลายคน เจ้าสาวจะมอบให้คนหนึ่งเป็นหัวหน้า เรียกว่า maid of honor เธอผู้นี้จะเดินนำหน้าขบวนเพื่อนเจ้าสาว ในขณะที่เดินเข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี เป็นผู้รักษาช่อดอกไม้เจ้าสาวในระหว่างพิธี และเป็นผู้เปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวเมื่อบาทหลวงประกาศให้เจ้าบ่าวจุมพิตเจ้า สาวหลังเสร็จสินพิธีแต่งงาน

ผู้อ่านคัมภีร์ (lector)
มีหน้าที่อ่านคำสอนจากพระคัมภีร์ตามที่พระผู้ประกอบพิธีออกนาม จึงต้องมีการซักซ้อมกันก่อน หัวใจของพิธีการแต่งงานแบบชาวคริสต์อยู่ที่ตรงนี้นั่นเอง เพราะถ้า หากคู่บ่าวสาวทำผิดต่อ คำสัญญานี้ ก็จะไม่ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้เชิญแขก (ushers)
มีหน้าที่นำพ่อแม่เจ้าบ่าวและเจ้าสาว เข้าสู่ที่ประกอบพิธีและนำแขกเข้านั่งประจำที่ โดยแขกฝ่ายเจ้าสาวจะนั่งทางด้านซ้ายและแขกเจ้าบ่าวจะนั่งด้านขวา

 

Our Service - Catholic Weddings

Wedding ceremonies differ according to different sects, but one thing Christian wedding ceremonies have in common is the vow that the bride and groom make to the priest, or god’s representative. The preparation for the ceremony is not much different from other weddings; starting with the engagement, finding a wedding dress, and preparing a place and invitation cards. Normally, all preparations begin about six months prior to the wedding date, as the bride and groom need time to find a proper church and a person to perform the ceremony (a priest for Catholics; a pastor for Protestants). A Catholic wedding must be held in a church and the wedding host should consult with the priest in advance about proper practices and preparations.

Wedding preparation
One of the most crucial elements of a wedding is of course the wedding ring, with the bride and groom exchanging rings as a symbol of their love and fidelity. A wedding ring is always worn on the ring finger of the left hand as it is believed that a blood vessel flows directly from that finger to the heart. Hymns and psalms are sung by a chorus during the ceremony or sometimes only a theme song is played, and music will be played when the procession starts or during the exchanging of rings. The bride and groom will normally choose the theme songs and flower decoration themselves.

Wedding rehearsal
            Normally a rehearsal is held the night before the wedding ceremony when the bride, groom, priest and intimate guests will come to church to run through proceedings. Traditionally, the groom’s parents pay for dinner after the rehearsal. 

Ring Bearer
            The Ring Bearer is often a boy under 13 years old who carries either the wedding ring or a mock-up version.

Flower girl
            The flower girl is a member of the wedding procession aged between three and seven years old. Typically, the flower girl walks in front of the bride during the entrance procession and may spread flower petals on the floor before the bride, or carry a bouquet of flowers.

Candle lighters

            One man and one woman may light one of the two candles. Test lighting is done beforehand to ensure that the candles will stay lit and not be extinguished until the wedding ceremony is over. When the candles are lit, the candle lighters will walk off and the music begins.

Procession Participants
The bridal procession entering the church will be led by flower girls, bridesmaid, ring bearer, and father of the bride. The bride entering the church with her father in tow signifies that her father is willing to let his daughter get married. The complete wedding ceremony according to Christian practice must comprise of bride and groom, priest, wedding ring and two witnesses. However, the bride and groom may also have bridesmaids, flower girls, a best man, ring bearer and lector. The best man is usually a close friend or relative and normally keeps the ring until the wedding exchange ceremony. Often the bride will have several bridesmaids and a head bridesmaid called ‘maid of honor’ will walk at the front of the procession. She will carry a bouquet of flowers during the ceremony and will remove the veil when the bride and groom kiss.

Lector
The lector will read a testament issued by the priest, which must be rehearsed before the wedding day as this part is the core of the whole ceremony.

Ushers
Ushers will lead parents and guests to their seats, with guests of the groom seated on the right and those of the bride on the left.

    Office / Studio :
    ช่อม่วง ณ บ้านไร่สวนใจแก้ว
    เข้่าซอยวัดพระนอนหนองผึ้ง ติดกับปั๊ม ปตท.หนองผึ้ง 402 หมู่ 4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
    Mobile . 085-0324939 , Tel/Fax 053-325390

ภาษาไทย English

Web Design and Hosting by GOMEW